องค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี
ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์  93120
โทรศัพท์ : 0-7469-7699  โทรสาร : 0-7469-7699  อีเมล์ :
admin@falame.go.th

Powered By
wnt.co.th